top of page
raised United Kingdom flag_edited.jpg

İngiltere'de Şirket Kuruluşu

17 yılı aşkın tecrübemizle size İngiltere ve İstanbul barosuna kayıtlı avukatlar olarak süreci baştan sona bizimle tamamlaycaksınız. Aracı firma, stajyer, üçüncü kişiler ile muhatap olmayacaksınız.

Pinar Canko Lawyer Newcastle.png
Can Canko Lawyer Newcastle

Foreign Qualified Lawyer (UK)
Attorney-a
t-Law  (TR)

Court Expert (TR)

Solicitor (UK)
Attorney-
at-Law (TR)

Mediator (UK & TR)

Aşamalar

Şirket Türü

İngiltere'de şirket kurmak denince ilk adım, şirketinizi Companies House’da kaydettirmektir. Bu süreçte şirketin adı, direktörler, hissedarlar veya kefiller belirlenir. Şirketinizi kurarken, şirket türünüzü (örneğin, Private Limited Company, Limited Liability Partnership) ve iş modelinizi belirlemeniz gerekecektir.

2

Şirket Yönetici ataması

Direktörlerin atanması, şirketin kurulmasının bir parçasıdır. Direktörler, şirketin faaliyetlerini yönetmekten sorumludur. Direktörlerin belirli yükümlülükleri vardır ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi, şirketin başarısı için kritik öneme sahiptir. İngiltere'de Direktörlerin sorumluluklarına dair çok detaylı mevzuatlar mevcuttur. Bu mevzuatlara ufak düzeyde dahi olsa aykırılıklar direktörlükten men edilmeyle sonuçlanabilir.

3

Şirket Sekreteri ataması

Şirket sekreteri atanması zorunlu değildir, ancak bazı şirketler direktörlerin sorumluluklarını üstlenmek için şirket sekreteri kullanır. Şirket sekreteri, şirketin yasal yükümlülüklerini yerine getirme konusunda önemli bir rol oynar.

4

Muhasebe ve Hukuk altyapısı

Bir muhasebeci ile anlaşmak, işletmenizin finansal işlemlerini yönetmek ve vergi yükümlülüklerini yerine getirmek için gereklidir. Muhasebeci, şirketin finansal durumunu izler ve vergi planlaması ve uyumu konusunda tavsiyelerde bulunur. Bu süreçte iş hukuku, şirket hukuku ve diğer hukuk uyum süreçleri tarafımızca yürütülür.

5

Şirket adresi

Bir sanal adres, şirketinizin İngiltere’deki bir adres varlığını sağlar. Bu, müşterilere ve iş ortaklarına profesyonel bir görünüm sağlar ve şirketinizi daha erişilebilir kılar.

6

Şirket vergi kaydı

Şirketinizi kurduktan sonra, Corporation Tax için kayıt olmanız gerekmektedir. Bu, şirketinizin kazançları üzerinden ödenecek verginin hesaplanması ve ödenmesi için gereklidir.

7

UTR kaydı

UTR (Unique Taxpayer Reference), HMRC tarafından sağlanan 10 haneli bir numaradır. Bu numara, şirketinizin vergi işlemlerini yönetmek için kullanılır.

8

VAT kaydı

Eğer yıllık cirosu belirli bir eşiği aşan bir şirketiniz varsa, KDV için kayıt olmanız gerekmektedir. KDV, satılan mal ve hizmetler üzerinden alınan bir tür tüketim vergisidir. Şirket faaliyetleri yıllık £85,000 altinda kalacaksa VAT kaydi yapilmasina gerek yoktur. Bu bakimdan hizmetlerinizden elde edilen kazançtan devlete KDV ödeme yükülülüğünüz olmaz.

9

PAYE sistemine kayıt

Eğer çalışanlarınız varsa, PAYE (Pay As You Earn) sistemine kayıt olmanız gerekmektedir. Bu sistem, çalışanların maaşlarından vergi ve Ulusal Sigorta katkılarının otomatik olarak kesilmesini sağlar.

10

Banka hesap açılışları ($ - £ - TRY)

İngiltere’de bir şirket için banka hesabı açmak, genellikle düşündüğünüzden daha karmaşık bir süreç olabilir. Türkiye gri listede olduğundan Türkiye yerleşik ortaklı şirketler için bankaların ticari hesap açmayı reddetmesi olasıdır. Hesap açılışlarının bazen 2-3 ayı geçmesi olağan bir durumdur.

11

Vergi beyanları ve diğer doğrulamalar

İngiltere’deki şirketler, her yıl belirli tarihlerde vergi beyanında bulunmalıdır. Vergi veyanlarına ek olarak, hissedarların ve yöneticilerin her yıl vermesi gereken olağan beyanlar ile kazancının belli bir oranı geçmesi halinde beyan vermesi gerekli durumlar söz konusudur. Bunların ihmalinin cezai sonuçları vardır.

12

Aylık hukuki danışmanlık

Aylık danışmanlık hizmeti, müşterilerin sürekli hukuki destek almasını sağlayarak, potansiyel hukuki sorunların erken tespit edilmesine ve çözülmesine yardımcı olur. Bu şekilde, işletmeler veya bireyler hukuki riskleri azaltabilir ve yasal uyumluluklarını sağlayabilirler.

Bizle iletişime geçebilirsiniz

+ 44 191 468 27 69

bottom of page